Kariera

Obecnie nie prowadzimy rekrutacji. Osoby zainteresowane możliwością zatrudnienia w Bankfirm zapraszamy do wysłania CV oraz listu motywacyjnego na ogólny adres e-mail: bankfirm@bankfirm.pl.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."