Witamy na naszej stronie

Spółka BANKFIRM świadczy usługi:
 • badanie sprawozdań finansowych
 • wycena przedsiębiorstw
 • przekształcenia spółek
 • audyt projektów unijnych
 • ocena prawidłowości prowadzenia ksiąg
 • rachunkowych
 • opracowywanie ekspertyz ekonomiczno-finansowych
 • due diligence
 • doradztwo podatkowe

Badanie sprawozdań

Badanie sprawozdań finansowych przeprowadzane jest zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości oraz normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta.

Spółka BANKFIRM zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych oraz badaniem skonsolidowanych sprawozdań grup kapitałowych.

Rezultat prac audytorskich

Rezultatem prac audytorskich jest przygotowanie dla badanego podmiotu gospodarczego:

 • opinii o prawidłowości sporządzonego sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • raportu z badania sprawozdania finansowego, który zawiera ustalenia dotyczące prawidłowości i rzetelności ksiąg rachunkowych, także ocenę sytuacji i kondycji finansowej badanej firmy.